نیم نگاه

 

پیام به  مدیر پایگاه                                    

درباره ی این پایگاه

درباره ی من

پست الکترونیک:                  Payyzan@gmail.com

***********************************************************************************************************

**********

 

هوش های چندگانههمه ی انسان ها دارای همه ی هوش ها هستند! چه بسا دانش آموزی که با بهره گیری از هوش جنبشی، حرکتی به جای کلامی، بدل به استاد و صاحب نظر در ریاضیات شود، حال آن که آموزگار، او را در درس ریاضی کودن به حساب آورده بود. اگر اموزگار هستید و به درستی، با توجه به هوش های چندگانه تدریس می کنید، باور دارید که با کمک هوش های چندگانه، در هیچ کارنامه ای جز بیست، نیست.

***********************************************************************************************************

**********

 

گروه بندی:  تشکیل تیم و ایجاد گروه در کلاس درس، به دانش آموزان کمک می کند تا در جامعه ای شبیه سازی شده و کنترل شده نقش خود را در جامعه ی فردا تجربه کنند و به راه کارها و ره یافت ها و نیز بروز استعدادها و توانایی های منحصر به فرد خود دست پیدا نمایند. جامعه ی پیچیده ی فردا را تیم ها خواهند ساخت نه فرد، پس در کلاس درس، کار تیمی و زندگی در گروه را به فراگیران یاد بدهیم.

***********************************************************************************************************

**********

جامعه ی آرمانی:  آرمان های یک جامعه چیست؟ نیازهای افراد جامعه چه خواهد بود؟ نظر بزرگان در این باره چیست؟ آیا می توان به آرمان شهرهای فلسفه دانانی همچون افلاطون و جامعه شناسانی همانند فارابی اعتماد کرد؟ به تاریخ و تجربه های آن نگاه کنیم،   روی کردها، معضلات و ساز و کارهای جامعه را بررسی و ارزیابی کنیم و آن ها رو به سوی جامعه ای با ارزش های والای اخلاقی و دارای قابلیت کمال و رشد افراد آن سمت و سو بدهیم.

***********************************************************************************************************


**********

تفکر هم گرا، واگرا: از بزرگترین مصیبت های جامعه های رو به رکود و نابودی، پایبند بودن به تفکر هم گرا و ترس و نگرانی از تفکر واگراست. در این سرزمین ها تفکر واگرا سرکوب و هم گرایی و ساکن بودن حکم فرماست. تفکر واگرا چیست؟ آیا جامعه چنین انسان هایی را پذیراست و یا از آن ها روگردان و نسبت به آن ها بی تفاوت و بی رحم است. آیا می دانید کودکان ما با تفکر واگرا به دنیا می آیند و بزرگ سالان ما با تفکر هم گرا از دنیا می روند!

***********************************************************************************************************

**********


مهندسی معکوس: اگر درگیر معضلی به نام کنکور بوده اید در تبلیغات،  به نام مهندسی معکوس برخورده اید. مهندسی معکوس چیست؟ این، معجزه ی بزرگ قرن بیست و یکم است، معجزه ای که کشورهای عقب مانده را به کشورهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد را به کشورهای پیشرفته بدل می کند. مهندسی معکوس در تدریس، به بسیاری از معضلات و مشکلات دانش آموز قرن بیست و یکم در آموزش پایان می دهد و شاهراهی از خرد و دانش را در برابر او می گشاید.

 ***********************************************************************************************************

 **********

 تولید محتوای چند رسانه ای:  با همه گیر شدن نرم افزارهای چند رسانه ای و ارزان شدن و گوناگونی گجت ها و سخت افزارهای چندرسانه ای همانند دوربین  فیلم برداری و عکاسی، پویش گر، چاپگر، دستگاه های ضبط صدا و تلفن همراه،  امروزه دیگر تولید محتوا کار سخت و پر هزینه ای نیست، از سویی اگر آموزگاران، خود محتوای مورد نیاز را تولید کنند، با نیازهای خودشان و دانش آموزان شان سازگار و هم خوان است پس زمان آن رسیده است تا خود به تولید دیجیتالی محتوای درسی بپردازند و از آن در کارگاه و کلاس درس استفاده نمایند. این مجموعه تلاشی است برای آشنا شدن آموزگاران با تولید محتوا

*********************************************************************************************************** 

 


ادامه مطلب

نقشه وب سایت

ادامه مطلب