آشیانه ی پرواز

من هیچ چیز نبودم جز انسانی سرگشته و فناپذیر در بین ریگ ها و ستارگان، ... با این همه خود را پر از خاطره و خیال یافتم.

ادامه مطلب

آذرخش

... انگار آفرینش شلاق آتشین اش را به کف گرفته تا نمایشی زیبا از رنگ و نور را به زمینیان نشان بدهد و شکوه و بزرگی اش را یادآور شود.

ادامه مطلب

“هیوگو” و روزگاری که سینما کودک بود!

“هیوگو” یادمانی است از ساخته های کارگردانی بزرگ همانند اسکورسیزی در بزرگداشت سوزن بان سینما “جرج ملی یس”، همو که مسیر سینما را با دست های شعبده باز خود عوض کرد. جرج ملی یس سینما را جدی گرفت و از آن یک کارخانه ی رویاسازی ساخت. او همانند یک سوزن بان، مسیر سینما را از یک راه کوتاه به طولانی ترین راه ممکن تغییر داد و با...

ادامه مطلب

آیا انسان بایوس دارد؟

آیا انسان ها هم در وجود خود یک میان افزار به نام بایوس دارند؟

ادامه مطلب

تصادف کردم!

تصادف کردم! خیلی شدید! شش مهره از مهره های ستون فقرات آسیب دید! مهره ی L5S1 با نخاع درگیر شد و پای چپ، تقریبا از کار افتاد. … تنها دردی است که نه می توانی بنشینی، نه راه بروی، نه بخوابی، … درد هست، همیشه! درد بسیار شدیدی را باید تحمل می کردم! اولین راه چاره مسکن بود: قرص، کپسول، آمپول، … جراحی! و من باید تصمیم می گرفتم که کدام را...

ادامه مطلب

“شش ت” ی آفرینش

انسان، جهان کوچک! جهان، انسان بزرگ! هارمونی زیبای هستی بین انسان و آفرینش!

ادامه مطلب