آشیانه ی پرواز

من هیچ چیز نبودم جز انسانی سرگشته و فناپذیر در بین ریگ ها و ستارگان، ... با این همه خود را پر از خاطره و خیال یافتم.

ادامه مطلب

جرج ملی یِس

جُرج ملی یس همان کودکی است که در کتاب های ژول ورن رشد کرد و در دنیای فیلم شکوفا شد.

ادامه مطلب

توس در تندیس

... و امروز پس از بیست سال دوباره پا به آستان ادب و فرهنگ ایران زمین نهادم اما این بار با یک دوربین و بیش از هر چیز تشنه ی آن هستم که آن "پیوند جاودانه میان دو استاد" را به تصویر بکشم

ادامه مطلب

خیام و آرمان شهر او

این پیوندی است جاودانه میان من و او، که در قالب تصویر و صدا و گوش و چشم نمی گنجد، پس می گذارم تا همان گونه که هست بماند و جاودانه و همیشگی بماند.

ادامه مطلب

علی حاتمی

علی حاتمی و آموزش و پرورشی از جنس علی حاتمی!

ادامه مطلب

جرج لوکاس

... او شیفته ی ماشین و سرعت است، او شیفته ی افسانه های قدیمی از نوع جن و پری است، او شیفته ی تکنولوژی و فیلم است، بنابر این ... .

ادامه مطلب