ریاضی و هوش

روزی که کلاس درس را ببندیم تازه آموزش و تجربه برای زندگی در فردا، آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب

صندلی مرگ

نشستن شما را می کشد! (چرا باید فرزندانمان ساعت ها بر روی نیمکت بنشینند؟) به این اینفوگراف خوب توجه نمایید!

ادامه مطلب

هوش بدنی،جنبشی

توانايي کنترل ماهرانه حرکت های بدن در اجرا و یا استفاده از اشيا با بهره گیری از هوش بدنی، جنبشی

ادامه مطلب

بیش فعالی یا هوش

به کودکان برچسب بیش فعالی نزنید، شاید دارای هوش بدنی، جنبشی باشند!

ادامه مطلب

آن راننده آمد!

آن راننده با ماشین آمد!

ادامه مطلب