ای ناخدا، ناخدای من!

... شما در این کلاس می تونید من رو یا آقاي کیتینگ صدا کنید و یا اي ناخدا، ناخداي من!

ادامه مطلب

نما در سینما

برای گرفتن یک نمای زیبا و اثرگذار لازم است تا این استانداردها را در کار خویش به کار بگیریم و از تجربه ی بزرگان دنیای نما و سینما لذت ببریم.

ادامه مطلب

یونانیان و بربرها

او آمده است تا اعتباری که دیگران با قلم های شان از ما گرفته اند را با دلیل و مدرک معتبر از خود آن ها، به ما بازگرداند.

ادامه مطلب

هوشمندان سیاره ی اوراک

چرا نمی توانیم این جلوه های زیبای هنری و فرهنگی ایرانی را نه تنها به کودکان خود که به دنیا معرفی کنیم؟

ادامه مطلب

ایران از آغاز تا اسلام

معرفی کتاب ارزشمند "تاریخ ایران پیش از اسلام" اثر دکتر رومن گیرشمن

ادامه مطلب

سنجش و کاربرد هوش های چندگانه در خانه و مدرسه

معرفی کتاب: "سنجش و کاربرد هوش های چندگانه در خانه و مدرسه"

ادامه مطلب