شعر بگو!

... سروده هایش چنان زلال شده بود که می توانستی روح آرام، مهربان و شاد او را در آن ببینی که در فضایی زیبا و چشم نواز غوطه می خورد.

ادامه مطلب

هوش درون فردی چیست؟

اگر خاطره های دور و نزدیکِ حضور در کلاس درس را مرور کنید، با یادآوری نام یک آموزگار ناخودآگاه لبخندی بر لبان شما جاری می شود و حسی از احترام و دوستی در دل شما پدید می آید! به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! بیایید دیوارهای خشک و خشنی که میان ما و شاگردان مان وجود دارد را برچینیم و به ژرفای وجودی دانش آموزان نفوذ کنیم! هوش درون...

ادامه مطلب

هم ذات پنداری

هم ذات پنداری Edutopia.ir   اگر برای اولین بار به کلاس درس جدید وارد شوید، خودتان را چگونه معرفی می کنید؟ دوست دارید که فراگیران با چه مشخصات بارزی از شما آشنا شوند؟ تحصیلات؟ سن؟ موفقیت ها؟ قدرت کلاس داری؟ برخود با نافراگیران؟ من شیفته ی این جملات هستم! جملاتی که رابین ویلیامز در نقش یک آموزگار در “انجمن شاعران مرده” خودش را...

ادامه مطلب