جای بازی اینجاست!

... کلاس به تکاپو افتاده بود و هرگروه می کوشید با همه ی توان و هر چیزی که دم دستش هست (تکنولوژی آموزشی) حرفش را به کرسی بنشاند.

ادامه مطلب

ناتعریف، یا تعریف؟

پسرم ! مجیک وند را تعریف کن! آقا اجازه! همان عصای جادوست که با انتخاب یک رنگ از یک پیکسل مقادیر شبیه به آن و کنار آن پیکسل را در مقدار رِد، گرین، بلو از واحد صفر تا دویست و پنجاه و پنج با تُلرانس صفر تا صد انتخاب می نماید. دخترم! خانواده چیست؟ خانم اجازه! خانواده اولین نهاد اجتماعی است که آدم ها به طور معمول در آن به دنیا می آیند و در آن...

ادامه مطلب

مهندسی معکوس چیست ؟

راه کارهای ارزشمند مهندسي معكوس در تدریس

ادامه مطلب

مهندسی معکوس و تدریس!

اگر به دنبال راه کارهای نوین آموزشی می گردید، نیم نگاهی هم به مهندسی معکوس داشته باشید! آیا این شیوه در کلاس درس شما کارآمد است؟ "مهندسی معکوس و تدریس" دیدگاه های خوبی به شما خواهد داد!

ادامه مطلب

مهندسی معکوس و تدریس میکس رایانه!

مهندسی معکوس می تواند یکی از بهترین ابزارهای کمکی برای تدریس باشد! تحریک و درگیر ساختن دانش آموزان، زنده و پویا بودن کلاس و نتیجه گرفتن تک تک افراد در گروه از آن جمله است. امسال تدریس "میکس رایانه ای" را با مهندسی معکوس شروع کردم!

ادامه مطلب