قهوه ی اسپرسو

اسپرسو قهوه ای است که از گذر پر فشار آب جوش از میان گرد نرم قهوه به دست می آید این نوشیدنی بسیار قوی، با مزه، گوارا و دلچسب است.

ادامه مطلب

آرزوهای سال نو

سال آینده سال رویکردهای نوین آموزش

ادامه مطلب

این ساعت لعنتی!

با جار و جنجال و هیاهو ساعت بزرگی بر روی ستون بزرگی، درست روبروی مردم در پیاده رو و رانندگان در خیابان تاسیس شد!

ادامه مطلب

خطر لامپ های کم مصرف

در هنگام شکستن یک لامپ کم مصرف چکار کنیم؟ خیلی مهم!!!

ادامه مطلب

نجات دهنده باشید!

یک شاهد حادثه ی زمین خوردن، با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سادگی زندگی او را نجات دهد. به این سه پرسش توجه نمایید! شاید شما نجات دهنده باشید!

ادامه مطلب