یادداشت یک مدیر

... من به آموزش و پرورش بدگمانم!

ادامه مطلب

کاروانسرای شرف (رباط شرف)

کاروان سرا از دو واژه ی کاروان و سرا تشکیل و یادگاری بوده از دوران هخامنشی و حتی قبل از آن که در متون معتبری مانند تاریخ هرودوت به آن اشاره شده است و تا همین دهه های اخیر هم کاربردش را حفظ کرده است.

ادامه مطلب

توس در تندیس

... و امروز پس از بیست سال دوباره پا به آستان ادب و فرهنگ ایران زمین نهادم اما این بار با یک دوربین و بیش از هر چیز تشنه ی آن هستم که آن "پیوند جاودانه میان دو استاد" را به تصویر بکشم

ادامه مطلب

گندم

زخاك من اگر گندم برآيد/ از آن گر نان ‌پزي مستي فزايد

ادامه مطلب

رباط شرف

اکنون، این کاروان سرا کهنه و گرد اندود از غبار همیشه ی تاریخ و فراموشی ها که دیده است در دور دست ها، سال هاست که خاموشی و مرگ را به تماشا نشسته است و موزه ی آجر، چشم انتظار جان یافتی دوباره و رونق گرفتنی تازه برای جهان گردانی است که تشنه ی یادگاری های به جا مانده از تاریخ این سرزمین هستند.

ادامه مطلب

نمایش های آیینی

گفتگوی من با اسماعیل تبرک تاج مرا واداشت تا نگاهی دوباره به باورها و رفتارهای مردمان سرزمین کهن ایران داشته باشم و به دنبال خودی دیگر باشم، خودی که در آسیب ها و رنج های بی شمار در گذر تاریخ، صدمه دیده و نیازمند بازبینی و بازیابی و بهبود است.

ادامه مطلب

نقش مایه های ایرانی

... موجوداتی که در همزیستی و همراهی با آبادانی و شکوفایی و بهبودی زندگی، همواره همراه انسان بوده اند با این مفاهیم یکی می شوند و در آثار هنری، دیوار نگاره ها، مجسمه ها، فرش ها، ظرف ها و جام ها، ... نقش می گیرند.

ادامه مطلب

قوانین ایران قدیم

  آموزش و پرورش ایران باستان از نگاه گزنفون در ترجمه ی آزاد امیر مهدی بدیع در کتاب ارزشمند “یونانیان و بربرها”   به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! از آنجا که این مقاله را با فرمت تصویری و حجم بسیار کم قرار داده ام، می توانید با کلیک راست بر روی آن و زدن گزینه ی Save As ذخیره...

ادامه مطلب

یونانیان و بربرها

او آمده است تا اعتباری که دیگران با قلم های شان از ما گرفته اند را با دلیل و مدرک معتبر از خود آن ها، به ما بازگرداند.

ادامه مطلب

ایران از آغاز تا اسلام

معرفی کتاب ارزشمند "تاریخ ایران پیش از اسلام" اثر دکتر رومن گیرشمن

ادامه مطلب