جرج ملی یِس

جُرج ملی یس همان کودکی است که در کتاب های ژول ورن رشد کرد و در دنیای فیلم شکوفا شد.

ادامه مطلب

نما در سینما

برای گرفتن یک نمای زیبا و اثرگذار لازم است تا این استانداردها را در کار خویش به کار بگیریم و از تجربه ی بزرگان دنیای نما و سینما لذت ببریم.

ادامه مطلب

هال و نابغه ای به نام کوبریک

... و اودیسه ی دوهزار و یک را باید دید و دید. فیلم را تماشا کنید و اجازه بدهید تا تصویرها، شما را به هر کجا که می خواهند ببرند و هر احساسی که به آن دست یافتید، همان درست است و همان منظور فیلم ساز بوده است!

ادامه مطلب

قانون سمن+م

... سخنوری و شیوایی سخن ریشه در قاب بندی آن دارد و از این جهت سینما و سخنرانی به هم شباهت دارند. قانون سمن+م را، راهنمای سخنوری کودکان مدرسه نمودم تا برپایه ی آن به شکوفایی در فن سخن برسند.

ادامه مطلب

“هیوگو” و روزگاری که سینما کودک بود!

“هیوگو” یادمانی است از ساخته های کارگردانی بزرگ همانند اسکورسیزی در بزرگداشت سوزن بان سینما “جرج ملی یس”، همو که مسیر سینما را با دست های شعبده باز خود عوض کرد. جرج ملی یس سینما را جدی گرفت و از آن یک کارخانه ی رویاسازی ساخت. او همانند یک سوزن بان، مسیر سینما را از یک راه کوتاه به طولانی ترین راه ممکن تغییر داد و با...

ادامه مطلب

این دانش آموزِ شرور!

به دیگران چگونه نگاه می کنیم؟ وقتی توی دفتر مدرسه از یک دانش آموز و شرارت هایش صحبت به میان می آید، چه تغییری در دیدگاه ما پدید می آید؟ به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! و این یک داستان است، یک داستان پندآموز اما تلخ! ********** یکی دو ماهی از مهر گذشته بود و چم و خم کلاس دستم آمده بود. از هر دانش آموزی برای خودم تعریفی داشتم، راه و چاه...

ادامه مطلب

این زن، شکستنی است!

شکست! (خطر افشای داستان فیلم) در فیلم زوربای یونانی همه چیز بارانی است، همه چیز محکوم به شکست است! هر اندیشه ای رو به فناست و هر احساسی در گور سرد خواهد خوابید. پیرزن فرانسوی هتل دار در آرزوی وصالِ زوربا تن به گور خواهد سپرد و مرد عاشق تن به دریا خواهد زد و خواهد مُرد، معدن به همراه آرزوهای وارث آن درهم خواهد شکست و فرو می ریزد و...

ادامه مطلب

سوادِ دیدن و دیدنِ “پدرخوانده”

"پدرخوانده" سرشار از دیدنی هاست. قاب بندی ها و زاویه های باشکوه، جای جای این اثر ارزشمند را پر کرده است. زاویه های دید و پردازش قاب دید، نه تنها شما در جریان فیلم قرار می دهد که در بسیاری از موارد جایگزین واژگان می شود و با شما سخن می گوید.

ادامه مطلب

هوش درون فردی چیست؟

اگر خاطره های دور و نزدیکِ حضور در کلاس درس را مرور کنید، با یادآوری نام یک آموزگار ناخودآگاه لبخندی بر لبان شما جاری می شود و حسی از احترام و دوستی در دل شما پدید می آید! به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! بیایید دیوارهای خشک و خشنی که میان ما و شاگردان مان وجود دارد را برچینیم و به ژرفای وجودی دانش آموزان نفوذ کنیم! هوش درون...

ادامه مطلب