ای ناخدا، ناخدای من!

... شما در این کلاس می تونید من رو یا آقاي کیتینگ صدا کنید و یا اي ناخدا، ناخداي من!

ادامه مطلب

کاروانسرای شرف (رباط شرف)

کاروان سرا از دو واژه ی کاروان و سرا تشکیل و یادگاری بوده از دوران هخامنشی و حتی قبل از آن که در متون معتبری مانند تاریخ هرودوت به آن اشاره شده است و تا همین دهه های اخیر هم کاربردش را حفظ کرده است.

ادامه مطلب

جرج ملی یِس

جُرج ملی یس همان کودکی است که در کتاب های ژول ورن رشد کرد و در دنیای فیلم شکوفا شد.

ادامه مطلب

جای بازی اینجاست!

... کلاس به تکاپو افتاده بود و هرگروه می کوشید با همه ی توان و هر چیزی که دم دستش هست (تکنولوژی آموزشی) حرفش را به کرسی بنشاند.

ادامه مطلب

قدرت یک “نه!”

برای شکستن بال و پر آرزوها،تنها و تنها دو واژه کافی است!

ادامه مطلب

سفر در رویا!

... این همان سلسله ی خیال پردازی هایی بود که از ژول ورن شروع شده بود، شاید هم از آموزگاران او و به نیل آرمسترانگ رسیده بود و تا دنیا و انسان هست ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب

گامِ آغازینِ خلاقیت!

با وجود شاگردانی که یاد می گیرند تا تنها و تنها روی خط کتاب پیش بروند و از ترس نمره، هیچ گاه تن به خلاقیت نسپارند، باور دارم که روندی خلاقیت کُشی در ورود به مدرسه شروع می شود.

ادامه مطلب

تفکر “همگرا”-“واگرا” در یک نگاه

تفکر همگرا و تفکر واگرا نقطه ی عطف خلاقیت است. برخی حتی تفکر واگرا و خلاقیت را یکی می دانند. این دو گونه ی تفکر در زندگی انسان ها نقشی اساسی و حیاتی را ایفا می نمایند. استفاده از هردو نوع تفکر در تدریس ضروری و اجتناب ناپذیر است. بیایید نگاهی فهرست وار به این دوگونه ی تفکر بیافکنیم.     اگر نیم نگاهی هم به جامعه داشته باشید به خوبی...

ادامه مطلب

خلاقیت و کودکان

کنکاشی پیرامون خلاقیت و راه کارهای دست یابی به خلاقیت

ادامه مطلب