گام آغازین: تولید یک پروژه ی ساده

گام آغازین، "تولید یک نمونه کار با ابزار اتوپلی مدیا استودیو در درس ادبیات" فارسی سال اول "جلوه ی روی خدا"

ادامه مطلب

گام دوم: یک پروژه در درس ادبیات

گام دوم، کار با نرم افزار اتوپلی: "تولید یک نمونه کار با ابزار اتوپلی مدیا استودیو در درس ادبیات"

ادامه مطلب

گام سوم: یک پروژه درباره ی سنگ ها

گام سوم: "تولید یک نمونه کار با ابزار اتوپلی مدیا استودیو در زمینه ی آشنایی با سنگ ها"

ادامه مطلب