ریاضی و هوش

روزی که کلاس درس را ببندیم تازه آموزش و تجربه برای زندگی در فردا، آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب

نما در سینما

برای گرفتن یک نمای زیبا و اثرگذار لازم است تا این استانداردها را در کار خویش به کار بگیریم و از تجربه ی بزرگان دنیای نما و سینما لذت ببریم.

ادامه مطلب

یک سوم و نقاط طلایی

... از دوربین خود دلخور نشوید. اگر آن زیبایی که دیده اید در تصویر به دام نیافتاده و ایده ی شما درست در نیامده، نه دوربین مشکل دارد و نه ایده! مشکل خود شما هستید!

ادامه مطلب

از دیدن تا تماشا

چیزی که ما می بینیم محصول سیزده میلیارد و هفتصد میلیون سال تجربه ی آفرینش است. دریافت و بهره گیری از این تجربه ی طولانی، راه پر پیچ و خم ما را به سمت آرمان شهر کوتاه خواهد نمود!

ادامه مطلب

سوادِ دیدن و دیدنِ “پدرخوانده”

"پدرخوانده" سرشار از دیدنی هاست. قاب بندی ها و زاویه های باشکوه، جای جای این اثر ارزشمند را پر کرده است. زاویه های دید و پردازش قاب دید، نه تنها شما در جریان فیلم قرار می دهد که در بسیاری از موارد جایگزین واژگان می شود و با شما سخن می گوید.

ادامه مطلب

هوش دیداری، فضایی چیست؟

هوش فضایی دیداری، فضایی (Visual – Spatial Intelligence) EDUtopia.ir Visual: بصری – دیداری Spatial : فضایی به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید!   قصه های من و بابام را خوانده اید؟ اگر درباره ی آن آگاهی ندارید و یا نه، آن را خوانده اید، در هر دو صورت اینجا را کلیک نموده و سپس ادامه ی مطلب را بخوانید!   هوش دیداری، فضایی چیست؟ این نوع هوش توانایی درک...

ادامه مطلب

قصه های من و بابام!!!

این داستان های شیرین، کوتاه و بدون شرح را همه ی کودکان جهان "دیده اند" و از تماشا و درک آن لذت برده اند، با شادی های این پدر و پسر همراه بوده اند و در غم و غصه های آنان شریک!

ادامه مطلب

۱۰ راه عکاسی

“نگاهی به یک دیدگاه “ این که درک و دریافت بشر از راه هوش های چندگانه، طبیعی و ذاتی است، شکی در آن نیست. این ما هستیم که یادگیری از راه هوش های چندگانه را به یک یا دو روش محدود می نماییم.   این ما هستیم که هوش های چندگانه را تضعیف و خرد می نماییم و راه های رسیدن به یادگیری را انحصاری می نماییم. این نوشته ی جالب از خانم فرشته...

ادامه مطلب