Lossy,Lossless

هر کدام از رسانه های دیجیتال، به شکل ویژه ای فشرده شده اند و اجرا کننده های خاصی می توانند این فایل ها را از حال فشرده خارج نموده و پخش نمایند.

ادامه مطلب

ادوبی آودیشن

دانستنی ها و پرسش و پاسخ پیرامون کتاب “میکس رایانه ای” بخش آودیشن

ادامه مطلب