اسلایدسازی (فیلم)

فیلم "تولید اسلاید از محتوای آموزشی" را از این برگه دانلود نموده و یا تماشا نمایید.

ادامه مطلب

فارسی نویسی در نرم افزار

راه کار فارسی نویسی در نرم افزارهای گوناگون

ادامه مطلب

Lossy,Lossless

هر کدام از رسانه های دیجیتال، به شکل ویژه ای فشرده شده اند و اجرا کننده های خاصی می توانند این فایل ها را از حال فشرده خارج نموده و پخش نمایند.

ادامه مطلب

Source چیست؟

سورس برای ویرایش های بعدی مناسب است چرا که تمام ویرایش ها و دستکاری های شما را در خود نگه داشته است.

ادامه مطلب

منطقه ی حساس (Hot Spot)

Hot Spot به شما اجازه می دهد تا با کمک هاشورها محدوده ی یک منطقه را مشخص می نمایید تا یک عملیات خاص اتفاق بیافتد، یک کد برنامه نویسی اجرا شود و یا شما کاربر با کلیک بر روی آن منطقه برنده شود.

ادامه مطلب

ابر پیوند (Hyperlink)

ابرپیوندها گسترده، گوناگون و بامزه هستند. شما با کمک آن به کاربران خود آرامش می دهید. آن ها نیازی ندارند که آدرس های طولانی را تایپ و یا کپی، پیست نمایند،

ادامه مطلب