سه مدرسه ی زمان ما

... بسیاری بودند که پس از این همایش رویاهای کودکی اشان جان گرفته بود و باور داشتند که به راستی، این همان راز سربلندی و پیروزی اشان در گذرگاه ها و تنگه ها و گردنه های زندگی بوده است.

ادامه مطلب

هنرجویان کارآفرین

گسترش رشته های هنرستانی و آشنایی و جلب خانواده ها با این رشته ها و همسویی سازمان فنی حرفه ای و سایر دستگاه ها با آموزش و پرورش و نگاه به نیازهای بازارکار فردا و تاسیس رشته های بر اساس نیازهای فردا می تواند مردمان فردای این سرزمین را فنی و حرفه ای بار بیاورد.

ادامه مطلب

ساده نگیر!

نماهنگ "ساده بیا" از رضا صادقی با نماهایی از یک مدرسه ی دوردست که با کمبود همه ی ابزارهای مورد نیاز از روش های فعال تدریس در مدرسه بهره می گیرند.

ادامه مطلب

مدرسه ی فردا (ان، جی، او)

کدام نهاد آموزشی بهتر از یک ان جی او می تواند به صورتی مستقیم در همراهی و همسویی بشر با آفرینش و سازگاری با آن نقش داشته باشد؟

ادامه مطلب

مدرسه ی فردا (شرکت ها)

کدام نهاد آموزشی بهتر از یک شرکت می تواند به صورتی مستقیم در بهره وری و به کار گیری اندیشه ها و توانایی ها نقش داشته باشد؟

ادامه مطلب

مدرسه ی فردا (رسانه)

هر زمان که آماده بودید، نفس تازه کنید، دکمه ی سیستم را بزنید و وارد جهان رسانه ها شوید، آموزگار مجازی خود را، خود برگزینید و تا هر زمان که توان داشتید، آموزش را پی بگیرید.

ادامه مطلب

مدرسه ی زندگی (دیروز)

مدرسه شکل گرفته بود که نرم افزار یک زندگی را، برنامه نویسی نماید و دانشِ آن، با فنی که دانش آموز در بازار می آموخت، در هم می آمیخت.

ادامه مطلب

مدرسه ی استودیو

در این مدرسه، شما به واسطه ی یاد گرفتن کار می کنید و در حال کار کردن یاد می گیرید.

ادامه مطلب

تَبِ هوشمند سازی

نگاهی به زیرساخت های مدرسه ی هوشمند

ادامه مطلب

سفر در رویا!

... این همان سلسله ی خیال پردازی هایی بود که از ژول ورن شروع شده بود، شاید هم از آموزگاران او و به نیل آرمسترانگ رسیده بود و تا دنیا و انسان هست ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب

قوانین ایران قدیم

  آموزش و پرورش ایران باستان از نگاه گزنفون در ترجمه ی آزاد امیر مهدی بدیع در کتاب ارزشمند “یونانیان و بربرها”   به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! از آنجا که این مقاله را با فرمت تصویری و حجم بسیار کم قرار داده ام، می توانید با کلیک راست بر روی آن و زدن گزینه ی Save As ذخیره...

ادامه مطلب

نجات دهنده باشید!

یک شاهد حادثه ی زمین خوردن، با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سادگی زندگی او را نجات دهد. به این سه پرسش توجه نمایید! شاید شما نجات دهنده باشید!

ادامه مطلب

صنعت، ادبیات، کوچه

ما، امروز به ادبیات نیازمندیم، ادبیاتی که پنجره های تازه ای بر روی ما بگشاید، پنجره هایی به روی فن و هنر و صنعت.

ادامه مطلب

نگهبان شب

آموزش بی گچ! بی تخته! بی فیثاغورث!

ادامه مطلب

آزمون بزرگان

این کلمه را بخوانید: “Server” این کلمه را بخوانید: “سرور” مفهوم این کلمه چیست؟ “سُرُور” ؟ “سَروَر” ؟ یا ” سِروِر”؟ … در این ارتباط: ……به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فرنگی زبان چیست؟ ……به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فارسی زبان چیست؟ چند بار شده است که: …..به خاطر تلفظ اشتباه حرکات چنین واژه...

ادامه مطلب

باغ مدرسه ی دانایی

از ماشین پیاده می شوم. هیچ چیزی آنگونه که باید باشد نیست. اسکلت های آجری، این ور و آن ور، سنگ مرمر، موزاییک، کاشی، کوت آهک، سیمان و گچ کپه شده روی هم برای ساخت و ساز. نه خبری از کلوخ و خشت و علف نه صدایی از زمزمه ی جاری آب و شلپ شلوپ غوطه خوردن در کاریز پایین ده! نه بویی از علف و کاج و نان داغ تنوری همان سرراه نانوایی ماشینی، پخت نان...

ادامه مطلب

دانشکده ی هنر، جنگ!

شاید اگر آدولف هیتلر توانسته بود پا به دانشکده نقاشی بگذارد سرنوشتی چنین شوم نمی داشت و سرنوشت جهان هم چیز دیگری بود!

ادامه مطلب

مدارس و مرگ خلاقیت

متن سخنرانی کن رابینسون (این متن با تصرف و تغییر در اختیار شما قرار می گیرد.) ***”مدارس باعث مرگ خلاقیت می شوند!”*** Ken Robinson _:”صبح بخیر. خوب هستید؟ این کنفرانس خیلی عالی بوده مگه نه؟ سه زمینه کلی بوده که در در سرتاسر کنفرانس مطرح بودند و با موضوعی که می خواهم درباره اش صحبت کنم، مرتبط اند یکی: این شواهد فوق العاده زیاد از خلاقیت...

ادامه مطلب

تو هیچ چی نیستی!

آموزش، آزمون، استعداد، هوش، شرارت، تله ی هوش!

ادامه مطلب