هوش منطقی، ریاضی

هوش منطقی/ ریاضی (Logical – Mathematical Intelligence)

 

Logical:  منطقی

Mathematical:  وابسته‌ به‌ ریاضیات‌

 

 

توانایی کشف الگو ها، دلایل قیاسی و تفکر منطقی

 

-: “خانم اجازه!

آقا اجازه!

شما قول داده بودید برگه های امتحان رو بیارید! آوردید؟”

-: “نه، یادم رفت!

….

-: ” تو چرا مشق شب رو ننوشته ای؟”

-: ” اجازه خانم! یاد رفت!”

-: “حالا تنبیه می شی تا دیگه یادت نره!”

-: “اجازه! شما که یادتون رفته بود… ما که یادمون رفته … !”

 

آیا این دانش آموز شما را به مسخره گرفته است؟

آیا به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف از شماست؟

آیا می خواهد کلاس را به هم بریزد؟

یا…

او دارای هوش “منطقی، ریاضی” است.

 

او  قادر است زنجیره ای از دلایل را بسیار ماهرانه دنبال کنند.

آنچه شما می گویید، در ذهن او، در طبقه ی مخصوص خود، جای می گیرد و همواره از آن به عنوان سنگ محک استفاده می کند.

حالا نکته ی جدیدی را بیان کرده اید،

او می خواهد این نکته را در طبقات جای دهد

اما نکته ی دیگری جای آن را از قبل پر کرده است،

این نکته با آن نکته ناسازگار است.

آیا “از یاد رفتن” با “از یاد رفتن” فرق دارد؟

“پارادوکس” پیش می آید.

چه خواهید کرد؟

یا باید جمله ی خود را تصحیح نمایید،

یا طبقه ی جدیدی را در ذهن او ایجاد نمایید.

تفاوت ها را بیان کنید!

چه خواهید کرد؟

با چه دانش آموزی روبرو هستید؟

او چه توانایی هایی دارد؟

توانایی درک، استدلال، استنتاج، قیاس منطقی، دسته بندی، سازماندهی وتجزیه وتحلیل اطلاعات، اثبات، نتیجه گیری، قضاوت وارزیابی

 

 

 

هوش منطقی، ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد.

 

این یادگیرنده ها به صورت مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار می کنند.

 

آنهاا همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند، پرسش های زیادی دارند و دوست دارند آزمایش کنند.

 

مهارت های آنها شامل این موارد می شود:

مسئله حل کردن،

–         تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات،

–          کار کردن با مفاهیم انتزاعی برای درک رابطه شان با یکدیگر،

–          به کاربردن زنجیره طولانی از استدلالها برای پیشرفت،

–          انجام آزمایش های کنترل شده،

–          سوال وکنجکاوی در پدیده های طبیعی،

–          انجام محاسبات پیچیده ریاضی،

–          کار کردن با شکل های هندسی

 

چکار کنیم:

–  پرسش های سقراط گونه طرح کنید، اجازه بدهید پرسش های سقراط گونه طرح کنند و به دنبال پاسخ باشند.

– آنها را به چالش بکشید. سوال کنید، راهکار بدهید  و پاسخ ندهید. آنها را با قضایا و مشکلات درگیر کنید. از آنها راه حل بخواهید.

– پاسخ ندهید اما شرایط رسیدن به پاسخ را برای آنها آسان نمایید.

– از چارت، فلوچارت، نقشه های راهنما، پازل های آموزشی در تدریس استفاده نمایید.

–  داده ها را برای آنها طبقه بندی و رده بندی کنید. به آنها با طبقه بندی نمودن مطالب درسی آموزش بدهید.

–  اجازه بدهید  فرمول های ریاضی طرح کنند و پاسخ های گوناگون را برای آن آزمایش نمایند.

–  برای آنها یک آزمایش تجربی طرح یا آنها را به سمت آن هدایت کنید.

–   یک جریان منطقی را اثبات کنید.

–  اجازه بدهید الگو ها یا همانندهای معادلات ریاضی یا منطقی را کشف کنند.

– تدریس ها را به شکل پازل انجام دهید و قطعاتی از آن را به هم ریخته و یا ناقص بگذارید و اجازه بدهید آن قطعات را پیدا و یا تولید کنند.

 

….

..

.

مهرداد

EDUtopia.ir

468 ad

نوشتن دیدگاه