آزمون بزرگان

این کلمه را بخوانید:

“Server”
این کلمه را بخوانید:
“سرور”
مفهوم این کلمه چیست؟
“سُرُور” ؟ “سَروَر” ؟ یا ” سِروِر”؟

در این ارتباط:

……به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فرنگی زبان چیست؟
……به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فارسی زبان چیست؟
چند بار شده است که:
…..به خاطر تلفظ اشتباه حرکات چنین واژه ای، دیگران به شما خندیده اند؟
…..به خاطر تلفظ اشتباه حرکات چنین واژه ای، تنبیه شده اید؟
…..به خاطر تلفظ اشتباه حرکات چنین واژه ای، از شما نمره کم شده است؟


این کلمه را بنویسید:

“Soap”
این کلمه را بنویسید:
“سابون” ؟ “صابون” ؟ یا “ثابون”

در این ارتباط:
…… به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فرنگی زبان چیست؟
…… به نظر شما دغدغه ی یک دانش آموز فارسی زبان چیست؟
چند بار شده است که به خاطر نوشتن اشتباه یک حرف به جای حرفی که در زبان فارسی، همانند آن، بی کم و کاست، تلفظ می شود، نمره ی شما کم شده است؟
چند بار شده است که به خاطر نوشتن اشتباه یک حرف به جای حرفی که در زبان فارسی، همانند آن، بی کم و کاست، تلفظ می شود، توبیخ شده اید؟


پرسش های همراه با توضیح:
رشد در کدام زبان آسان تر می باشد؟
تمدن در کدام زبان زودتر به نسل بعدی انتقال می یابد؟
فرهنگ کدام زبان، “کاراکترهای” مزاحم کمتری دارد؟
آموزش در کدام زبان، ساده تر است؟
آموزش کدام زبان، دردسر زیادتری دارد؟
آموزش کدام زبان، تبصره ی کمتری دارد؟
در آموزش کدام زبان، تعارض کمتری را شاهد هستیم؟
در آموزش کدام حروف الفبا، دانش آموز و آموزگار، دغدغه ی کمتری دارند؟
آیا حروف الفبا می توانند همانند ترمز در رشد هوش و توانایی های یک انسان عمل کنند؟
آیا حروف الفبا می توانند به رشد هوش و توانایی های فردی کمک کنند؟
نکته:

-“در صورتی که در مقایسه ی این دو زبان مشکل دارید، زبان فارسی را با عربی یا هر زبان زنده ی دیگری که می خواهید، مقایسه کنید!”
….
پرسش های  نهایی (تشریحی):
نقش حروف الفبا و حرکات در پیشرفت یک تمدن و فرهنگ را بیان کنید.
“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………….. .”
چه باید کرد؟
:”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. .”
بیاندیشیم!
به ترمزها و محرک های هوش و توانایی بشر بیاندیشیم.
به حروف و واژگانی بیاندیشیم که می توانند و باید راهگشا باشند،
اما
گاهی
برای یک نفر
بن بست می شوند!
……
…..
….

..
.

مهرداد

Edutopia.ir

468 ad

۲ دیدگاه‌ها

 1. مهرداد says:

  شیشه رو نمی شه غلط نوشت !

  دوغ رو می شه ۱ جور غلط نوشت !

  غلط رو می شه ۳ جور غلط نوشت !

  دست رو می شه ۵ جور غلط نوشت !

  اینترنت رو می شه ۷ جور غلط نوشت !

  سزاوار رو می شه ۱۱ جور غلط نوشت !

  زلزله رو می شه ۱۵ جور غلط نوشت !

  ستیز رو می شه ۲۳ جور غلط نوشت !

  احتضار رو می شه ۳۱ جور غلط نوشت !

  استحقاق رو می شه ۹۵ جور غلط نوشت !

  و اهتزاز رو می شه ۱۲۷ جور غلط نوشت !

  پس به یه نتیجه ای می رسیم :
  اینکه واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم !؟
  ۱doost.com/Post-7817.htm

 2. ناشناس says:

  دیکته فارسی !

  فارسی زبانان برای صداهای کاملاً مشابه، حروف مختلف زیادی دارند. از جمله :

  برای این صدا ۲ تا حرف داریم : ت، ط
  برای این صدا ۲ تا حرف داریم : هـ، ح
  برای این صدا ۲ تا حرف داریم : ق، غ
  برای این صدا ۲ تا حرف داریم : ء، ع
  برای این صدا ۳ تا حرف داریم : ث، س، ص
  و برای این صدا ۴ تا حرف داریم : ز، ذ، ض، ظ

نوشتن دیدگاه