تدریس به گونه ای دیگر

“تدریس به گونه ای دیگر”

 

معلم: به کلاس آموزش Adobe Flash خوش آمدید! پای سیستم رایانه بنشینید و به سوال پای تخته پاسخ بدهید.

کاربرد کلیدهای f5 و f6 و f7 در فلش چیست؟

دانش آموزان : آقا هنوز که درس ندادید ؟

 

معلم: دوست دارم قبل از شروع درس به اولین گروهی که موفق به یافتن پاسخ شد، نمره عالی بدهم.

دانش آموزان: بلد نیستیم.

معلم: امتحان کنید شاید بلد بودید. می بینم که گروه ۳ کارش را شروع کرده، آفرین، بچه ها شروع کنید. می تونید از راهنمای زبان انگلیسی نرم افزار هم کمک بگیرید.

بچه ها آغاز به کار می نمایند. هنرآموز در میان دانش آموزان راه می رود، به کارهای آنها نگاه می نماید و گاهی آنها را راهنمایی می نماید. شور و شوقی پیداست. هنرآموز به این شوق دامن می زند، گاهی با صدای بلند از گروهی تعریف می کند.

گروه ۷: ما موفق شدیم!

معلم: (بررسی می کند): نزدیک شده اید، آفرین، خیلی نزدیک شده اید، آزمایش کنید، هر کلیدی را بزنید و نتیجه را ببینید.

گروه۶: “…ما پیدا کردیم!!!

معلم( بررسی میکند): F5 را خوب پیدا کردید! بچه ها دقت کنید! گروه ۶ کاربرد یک کلید را پیدا کرد. عالی بود. آفرین ادامه بدهید.

گروه ۳: کار ما تمام شد.

معلم: ( بررسی می کند): نمره ی عالی نصیب گروه ۳ شد. (بچه ها آه می کشند، نمره ی عالی از دست رفت) گروه های دیگه برای نمره ی خوب تلاش کنند. از گروه ۳ کمک بگیرید. هر گروه کار خودش را روی ورقه نوشته و تحویل بدهد.

گروه ۳ و سپس گروه ۶ دیگران را راهنمایی می کنند. هر گروهی که نتیجه می گیرد آن را با دیگران در میان می گذارد.

دانش آموزان کارهایشان را تحویل می دهند. معلم برگه ها را بررسی می کند و برخی را راهنمایی میکند.

معلم: خوب، شما امروز کاربرد سه کلید تابعی را در flash یاد گرفتید. حالا جمع شوید تا درس بدهم، من فقط می خواهم جمع بندی کنمجلسه ی بعد می خواهیم تغییر یک شکل دایره به مربع را آموزش بدهیم. آنهایی که دوست دارند روی بحث آینده کار کنند و یک نمونه بیاورند. کار در خانه نمره ی ویژه دارد!

……….

دیدگاه شما چیست؟ آیا این شیوه ی تدریس را تایید می نمایید؟ آیا این شیوه در کلاس شما کاربردی دارد؟ تا چه اندازه مفاهیم در ذهن دانش آموزان ماندگار و درونی می شود؟ چه ایراداتی بر این شیوه وارد می دانید؟ با نمونه بیان کنید.

.

..

…..

مهرداد

Edutopia.ir

468 ad

نوشتن دیدگاه