ای بی خبر از ما!

…………………………………………………….**********……………………………………………………………….

سروده ی: محمد آموزگار (مهرداد)

EDUtopia.ir

 

پیوند در وب سایت شعر نو

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه