خاطرات هم کلاسی ها

این صفحه مربوط به هم کلاسی هایی است که روزگاری را با هم و درکنار هم سپری کرده ایم. نه به عنوان شاگرد و آموزگار، که به عنوان هم کلاسی، زیر یک سقف، شادی ها و غم هایمان راه با هم شریک بوده ایم و …

این که

امروز که در جامعه هستید و مشغول کسب و کار، نگاهتان به دیروز، به کلاس و درس و مدرسه چگونه است؟ به چه اندازه کلاس و درس در آینده ی شغلی شما مفید و یا موثر بوده است؟

برای یک آموزگار که می خواهد به فرزندان شما آموزش بدهد چه پیشنهادی دارید؟

468 ad

نوشتن دیدگاه