جاری ام از عشق!

هدیه به دوستان و همراهان فرزانه، شاد باشید و سربلند!

سال۹۱ سال دست یافتن به همه ی آرزوهای بزرگ

 

 

در سایت شعر نو

هرچه جستجو کردم نتوانستم نام صاجب این نگاره ی زیبا و دلنشین را پیدا کنم. دست مریزاد! امیدوارم نقاش این اثر زیبا، آفرین و درود مرا بپذیرد.

 

..
.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه