قدرت یک “نه!”

برای نابود ساختن یک ایده،

برای در هم شکستن خلاقیت،

برای خشک کردن نهال اندیشه،

برای خاکستر نمودن یک رویا،

برای شکستن بال و پر آرزوها،

تنها و تنها

دو واژه

به اندازه ی یک

“نه!”

کافی است.

**********

به عنوان یک آموزگار، پدر، مادر، …

به رویاهای کودکانمان بال و پر بدهیم.

اجازه بدهیم تا با جسارت و شجاعت، راه های نرفته را بیازمایند

و یادمان باشد

اگر نتیجه نگرفتند،

این ما هستیم که باید

راه رفته اشان را بستاییم،

نه آن که

 نتیجه ی نگرفته اشان را به رخ بکشیم

و شرمسارشان کنیم.

کودکان

برای پریدن تا دور دست های افق

شهامتی را می خواهند

که در میان لب های ما پنهان است.

**********

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید و این فیلم کوتاه داستان تلخ این “نه!” گفتن و پایان شوم آن است.

قدرت یک “نه!” (دریافت کنید.)

قدرت یک “نه!” (تماشا کنید.)

به امید فردایی بهتر

بیاندیشیم، بسیار هم!

..
.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

یک دیدگاه

  1. مهرداد says:

    کند و کاو، کاوش و جستجوی راه های نرفته، اگر زیر نظر کسانی باشد که خلاقیت را می فهمند و می توانند در جایگاه های خطر، کاوش گران را به سوی درست راهنمایی کنند، خوب و ارزشمند و ستودنی است.
    یک آموزگار خلاق، همانند باغبان، شاخه های اضافی که به کج راهه می روند را می زند و اجازه می دهد که درخت در سمت و سوی طبیعی خود رشد کند و شکوفا شود.

نوشتن دیدگاه