نقش مایه های ایرانی

“نقش مایه های ایرانی در گذر تاریخ”

تماشای فیلم

دانلود فیلم

**********

… هر سرزمین کهنی همانند ایران زمین در گذر سال ها و قرن ها، بسته به چیزهایی که روزیِ آن ها، خوراکشان و پوشاک و مسکن آن ها را به دست می دهد، دست به ساختن و پروردن نقش مایه هایی ماندگار می زنند.

.

.

این نقش مایه ها، چکیده ی هزاران سال تاریخ و فرهنگ یک سرزمین هستند.

… کشاورزی و پرورش حیواناتی همانند بز و اهلی ساختن اسب و به کار گیری گاو در کارهای سخت و … ، در اندیشه ی انسان کهن الگوهایی از زندگی و هستی و نیرو می پرورانده و او این نمادها را بر غارها و سنگ ها و سفال ها و … می نگاشته است.

.

ذهن خلاق و پویای او به این الگوها، نقش ها و کارکردهایی فراتر از وجودشان می بخشیده و از این پویایی موجوداتی فراواقعی و اَبَرموجود به دست می داده است.

او این موجودات را نماد زندگی، زایندگی، باروری، آب و آبادانی، باران، … می دانسته است.

.

این موجودات در دل داستان ها و افسانه ها راه پیدا می کنند و در منظومه ها، جای می گیرند و در آرایه ی “تشخیص* جان پیدا می کنند و سازندگان شان از زبان آن ها به ما پند و اندرز می دهند و ما را برای زندگی بهتر و سودمندتر  راهنمایی می کنند. “کلیله و دمنه” یکی از بهترینِ این گونه هاست.

نماد به پایان رسیدن زمستان و آغاز بهار

نماد به پایان رسیدن زمستان و آغاز بهار

.

این موجودات که در همزیستی و همراهی با آبادانی و شکوفایی و بهبودی زندگی، همواره همراه انسان بوده اند با این مفاهیم یکی می شوند و در آثار هنری، دیوار نگاره ها، مجسمه ها، فرش ها، ظرف ها و جام ها، …  نقش می گیرند.

*

*****

**********

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید و سال ها پیش از این، در سفری کوتاه که با گروه تاریخ*  به سرزمین آفتاب شرقیسرخس” داشتم، فرصتی شد تا دوربین را به دست بگیرم و با بهره گیری از همراهان باستان شناس، ادیب و اسطوره شناس به بررسی برخی از این نمادها و نقش آن ها در زندگی ایرانیان و اثر آن ها بر روی صنایع دستی، لباس، فرهنگ و اندیشه ی مردم بپردازم.

.

خانم دکتر زهرا فرخی، مدرس دانشگاه، که سال های بسیاری از زندگی خویش را در کند و کاو نمادهای فرهنگ کهن ایرانی گذرانده است، در این فیلم به معرفی برخی از نمادها و شخصیت های اسطوره ای که در زندگی و پوشش و گذر روزگار مردم ایران ساری و جاری شده می پردازند.

زمان: ۶ دقیقه

نقش مایه های ایرانی

نقش مایه های ایرانی

تماشای فیلم

دانلود فیلم

——————————————————————————————————————————

بی راه نیست که چشم به مقدمه ی ارزشمند پروفسور رومن گیرشمن در سرآغاز کتاب “تاریخ ایران پیش از اسلام” بدوزیم و سفارش خردمندانه ی ایشان را که بیش از یک چهارم قرن در ایران به واکاوی فرهنگ، تاریخ و اندیشه ی ایرانی پرداخته است، به گوش جان بنیوشیم:

تاریخ ایران پیش از اسلام

تاریخ ایران پیش از اسلام

 

 

 

——————————————————————————————————————————

 

بیاندیشیم، بسیار هم!

 

* آرایه ی تشخیص: “هر گاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم شخصیت بخشی یا تشخیص می گویند.”

* گروه تاریخ: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی، اداره ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به سرپرستی “ایرج آقا  ملایی

 

**********

…..
..

.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه