نکته هایی در استفاده از ابزار Ripple , Slip, Slide, Rolling ,

–          ابتدا و انتهای یک کلیپ باید برش خورده باشد. یعنی یک تکه از کلیپ مورد نظر ما با استفاده از ابزار Razor جدا شده باشد. به عنوان مثال در یک کلیپ چهل ثانیه ای، از ثانیه ی یازده تا ثانیه ی بیست و هفت را نگه داشته و از ثانیه ی صفر تا یازده و از ثانیه ی بیست و هفت تا چهل را برش بزنیم.

 

–          برش زدن این تکه از کلیپ به معنای آن نیست که تکه های برش خورده دور ریخته شده اند. این تکه های برش خورده در حافظه ی سیستم وجود دارند. به عنوان مثال کافی است که با استفاده از ابزار Selection Tool بر روی لبه ی برش خورده قرار گیریم و آن را درگ کنیم تا ببینید که ثانیه های حذف شده دوباره باز می گردند. مثال جالبی که در این مورد به درک بهتر دانش آموزان کمک می نماید چسباندن چند برگه ی دارای تصویر در کنار هم و پیچاندن آن بر روی دو مداد می باشد (همانند طومارهای قدیم اما به شکل افقی). قسمت های پیچیده شده دور مداد، حذف نشده اند، پنهان شده اند. شما با پیچاندن مداد ها می توانید قسمت های حذف شده را آشکار نمایید، طول قاب تصویر را بزرگ تر و یا کوچک تر نمایید و یا بدون اینکه طول تصویر شما تغییر کند مدادها را بچرخانید تا تصاویر پنهان شده آشکار و تصاویر موجود پنهان شوند.

 

–          یک کلیپ برش خورده می تواند بدون کوچکترین تغییر در ابتدا و انتهای خود، بر روی کلیپ های قبل و بعد از خود سُر بخورد. این به معنای ثابت ماندن ثانیه ی یازده تا بیست و هفت که مانده اند و حذف شدن ثانیه هایی از کلیپ های قبلی و یا بعدی می باشد. پدیده ی سُر خوردن Slide Tool تا زمانی ادامه پیدا می کند که زمان کلیپ قبلی و یا کلیپ بعدی به پایان برسد.

 

–          بهترین کلیپ که در درک این ابزارها کمک زیادی به شما می نماید کلیپ Clock.avi می باشد که در پوشه ی ویندوز XP موجود است. از آنجا که این کلیپ ثانیه ها را به تصویر کشیده است، دانش آموزان با برش زدن روی ثانیه ها به راحتی متوجه تغییرات زمان خواهند شد. اگر از پرمیر CS نسخه های بالاتر نیز استفاده نمایید، افکت Timecode بر روی هر کلیپ موجود یک زمان شمار را ایجاد خواهد نمود. البته برای استفاده از این افکت باید گزینه ی Timecode Source را بر روی Media تنظیم نمایید تا ثانیه ها در برش و جابجایی تغییر نکنند. اگر این افکت در پرمیر شما موجود است در درک ابزارهای موجود کمک زیادی به شما خواهد نمود.

 

–          درک کردن چهار ابزار موجود پیش زمینه های خاصی را لازم دارد. به همین منظور پیش از شروع درس از دانش آموزان بخواهید تا برگه ای را برداشته و با توجه به نکات زیر در مورد این ابزارها مطالبی را یادداشت برداری نمایند:
* پس از استفاده از ابزار … چه اتفاقی بر روی فریم های ابتدایی و انتهایی کلیپ می افتد.
* پس از استفاده از ابزار … چه اتفاقی بر روی فریم های ابتدایی کلیپ های قبل و بعد از کلیپ جاری می افتد.
اگر یک کلیپ دارای Timecode  را در اختیار دانش آموزان قرار داده باشید و موارد ذکرشده در گزینه های بالا نیز رعایت شده باشند، دانش آموزان به راحتی مفهوم هر ابزار را درک خواهند نمود.

 

–          سعی کنید تا هر ابزار را در یک جلسه ی جداگانه و با فاصله از سایر ابزارها تدریس کنید چرا که دانش آموزان به راحتی کاربرد هر ابزار را با دیگری به اشتباه خواهند گرفت.

 

–          قبل از تدریس معنای لغت هر ابزار را برای دانش آموز روشن نمایید. برای نمونه Rolling به معنای غلطان، به راحتی کاربرد این ابزار را آشکار می نماید.

 

–          برخی از این ابزارها نیازی به کلیپ بعد از کلیپ جاری ندارند و تنها با برش دادن ابتدا و یا انتهای آنها کاربرد خواهند داشت.

 

468 ad

نوشتن دیدگاه