نگارستان دل

*****

بر نگارستان دل در می زنم

بوسه بر دستان دلبر می زنم

از میان شمع ها پروانه وار

گرد شمع دوست  پرپر می زنم

خنده بر لب های دلبر دیدنی است

بر لبش قند مکرر می زنم

می روم، پُر می شوم از بوی یاس

بر تنش عطر معطر می زنم

 *

هر که با گل می نشیند خار نیست

خار هم باشم به گل سر می زنم

ساقی بزمم اگر بلبل شود

از لبان لاله ساغر می زنم

 *

بهر شیرینی سودای غزل

سکه ها از شهد و شکّر می زنم

تا گذارم سر به دامان نگار

بر نگارستان دل در می زنم

*********

……….

مهرداد

هشتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود دو

 پیوند این سروده در وب سایت شعر نو 

..

.

**********

 

**********

…..
..

.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ © نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

 

468 ad

نوشتن دیدگاه