طراحی منظم آموزشی

در این گونه طراحی  به آموزش به صورت یک سیستم یا نظام نگاه می شود. بنابر این تعامل و تأثیر متقابل عناصر نظام تربیتی نظیر

فراگیر، آموزگار، اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، روشهای تدریس، مواد و وسایل آموزشی و ارزشیابی

بر یکدیگر (Interactive) را مورد توجه قرار می دهد.

 

تماشای تلویزیون اینتراکتیو نیست، گوش دادن به رادیو یا تماشای بازی فوتبال، خواندن کتاب و حفظ کردن داده ها هیچ کدام نمی توانند اینتراکتیو باشند.

 

بازی بهترین نمونه ی اینتراکتیو می باشد.


گفتگوی تلفنی، گذاشتن کامنت برای محتوای یک سایت، چت روم، بحث و گفتگو پیرامون درس، نقد، پرسش و پاسخ، رانندگی، دوچرخه سواری، … نمونه های دیگری از اینتراکتیو است.

آنچه در تمام این موارد مشترک است گزینه ی “رودررویی” (تعامل) است.

خورد و بازخورد را در هر کدام از این موارد مشاهده می نماییم.

کلاس درس در طراحی منظم آموزشی چرخه ای است نه به صورت زنجیروار، بلکه به صورتی که هر عنصر به تنهایی با تمام عناصر دیگر در خورد و بازخورد می باشد.

در این چرخه فراگیر ارزشیابی می شود و آموزگار بر اساس نتیجه ی ارزشیابی، شیوه ی برخورد با فراگیر در باب آموزش را دگرگون می نماید تا سازگاری مناسب تری بین محتوای آموزشی و روش تدریس و توانایی های فراگیر ایجاد نماید.

 

اگر کلاس درس شما یک کلاس اینتراکتیو باشد، بیشتر به جریانی شبیه است که هر قطره ای حول محور خود می چرخد و در این چرخش همه ی قطره های پیرامون خود را به جلو می راند و خود نیز به جلو رانده می شود. این قطره ها، عناصر آموزشی شما هستند که در قالب یک سیستم، طراحی منظم آموزشی شما را تشکیل می دهند.

…..

….

..

.

مهرداد

Edutopia.ir

468 ad

نوشتن دیدگاه