هوش چیست؟

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید!

**********

 

اگرچه “هوش” یکی از موضوعاتی است که در حوزه ی روان‌شناسی، بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تعریف استانداردی درباره ی اینکه چه چیزی به گونه ای دقیق تشکیل دهنده “هوش” است، وجود ندارد.

 

– برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می‌دانند.
–  برخی دیگر اعتقاد دارند که هوش دربرگیرنده  دامنه‌ای از مهارت‌ها و استعدادهاست.
………  امروزه روان‌شناسان به هنگام بحث درباره  هوش، غالباً دیدگاه‌های نظری مختلف را در نظر می‌گیرند و تصدیق می‌کنند که این بحث همچنان ادامه دارد… .

 

**********

 

هوش چندگانه چیست؟
در حوزه روان شناسی و علوم رفتاری باور بر این است که:

–    هوش منفرد است
–    به ارث می رسد
–    انسان لوح سفید و قابل هرگونه آموزش می باشد

 

گاردنر هوش را

“ظرفیتی برای حل مسائل یا تطبیق ساخته ها متناسب با مجموعه فرهنگی

می داند.

 

–    ظرفیت
–    برای حل مساله یا تطبیق ساخته ها
–    متناسب با مجوعه ی فرهنگی

**********

 

هوارد گاردنر چندین هوش را معرفی می کند: (برای اطلاعات بیشتر بر روی نام هر هوش کلیک نمایید!)

کلامیدیداریریاضی منطقیدرون فردی برون فردیحرکتیموسیقاییطبیعت گرایانه – …
در کتاب چارچوب های ذهن گاردنر با هوش های شخصی به عنوان یک کل برخورد می کند؛

 

چرا که بسیار به هم نزدیکند و هماهنگ عمل می کنند.


افراد ترکیب یگانه ای از هوش ها دارند.
در اصل این تئوری، چندین روش تدریس به جای یکی را امکان پذیر می کند؛
یعنی می توان:

(مهم برای آموزگاران!)

ذهن را در زمینه ای که آماده است، تحریک کرد.


با شیوه ای که مورد علاقه دانش آموز است پیش رفت.

**********

توصیه ی گاردنر

“آموزگاران باید توجه خود را به همه ی هوش ها معطوف کنند.”

“باید آموزش و اخلاقیات را به یکدیگر گره زد.”

…..

.

مهرداد

edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه