هوش برون فردی

هوش برون فردی (فرا فردی)، بین فردی،  (درک اجتماعی ) :

Interpersonal intelligence

 

توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران

این یادگیرنده ها سعی می کنند چیزها را از نقطه نظر آدم های دیگر ببینند تا بفهمند دیگران چگونه می اندیشند و احساس می کنند.

آنها معمولا توانایی شگرفی در درک احساسات، مقاصد و انگیزه ها دارند.

 

آنها سازمان دهنده های خیلی خوبی هستند.

آنها معمولا سعی می کنند که در گروه آرامش را برقرار کنند و همکاری را تشویق کنند.

آنها هم از مهارت های کلامی (مانند حرف زدن) و هم مهارت های غیرکلامی (مانند تماس چشمی، زبان بدن) استفاده می کنند تا کانال های ارتباطی با دیگران برقرار کنند.

 

برخی از مهارت های آنها:

– دیدن مسائل از نقطه نظر دیگران (نقطه نظر دوگانه)،

– گوش کردن،

– همدلی،

– درک خلق و احساسات دیگران،

-مشورت،

-همکاری با گروه،

– توجه به خلق و خو ، انگیزه ها و نیت های مردم،

– رابطه برقرار کردن چه از طریق کلامی چه غیر کلامی،

– اعتماد سازی،

– حل و فصل آرام درگیری ها،

– برقراری روابط مثبت با دیگر مردم

 

 

 

آنها

توانایی فهم و درک تفاوت گونه گونی روحیه ها و رفتارها،

توانایی درک احساس و هیجان های  افراد ،

توانایی برقراری ارتباط و تعامل با سایر افراد و گروه ها را دارند.

 

تمامی اشخاصی که به نوعی با دیگران سر و کار دارند باید به قدر کافی از این هوش برخورددار باشند.

 

راه کارها:

– در میان گذاشتن مسائل با همکلاسی ها

– حل و فصل برخی مشکلات اجتماعی را با نظارت دقیق به آنها بسپارید.

ـ یک جریان اجتماعی را با کمک آنها شبیه سازی نمایید.

– بخواهید که یک همایش یا نشست در ارتباط با موضوع را اداره کنند.

– از مهارت های اجتماعی برای یادگیری  آنها استفاده کنید.

– آنها را دریک پروژه خدماتی مشارکت دهید.

– از آنها بخواهید به دیگران آموزش دهند

– از آنها بخواهید در شبکه های اجتماعی حضور فعال داشته باشند.


 

در این نوع از هوش:

توانایی درک و تمایز حالات روحی و روانی، مقاصد، انگیزه ها و احساسات دیگران دیده می شود.

 

این هوش، مستلزم شناسایی حالت های چهره، صداها و توانایی تشخیص انواع مختلف نشانه های بین فردی و توانایی پاسخ گویی صحیح به این نشانه ها با روش علمی است مانند: تحت تأثیر قرار دادن گروهی از مردم برای پیروی از یک الگوی عملکردی خاص.

 

…..

….

..

.

مهرداد

Edutopia.ir

 

468 ad

یک دیدگاه

  1. اکرم خوش سیما says:

    بسیار خوب بود موفق باشید

نوشتن دیدگاه