هوش دیداری، فضایی چیست؟

هوش فضایی دیداری، فضایی (Visual – Spatial Intelligence) EDUtopia.ir Visual: بصری – دیداری Spatial : فضایی به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید!   قصه های من و بابام را خوانده اید؟ اگر درباره ی آن آگاهی ندارید و یا نه، آن را خوانده اید، در هر دو صورت اینجا را کلیک نموده و سپس ادامه ی مطلب را بخوانید!   هوش دیداری، فضایی چیست؟ این نوع هوش توانایی درک...

ادامه مطلب