فیل شناسی پازلی

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! ********* امروز اگر مولانا جلال الدین رومی سری به ما می زد و با ما رودررو می شد گله های بی شماری داشت اما بی شک بزرگ ترین گله ی او به ما این بود که : ” این رودخانه اگر چه عکس ماه در آن بود اما دم به دم، نو به نو می شد، مثنوی اگرچه مثنوی بود، کسی نبود که دستی به سر و گوش اش بکشد و کاری کند که مثنوی نوی...

ادامه مطلب

رام کردن اسب سرکش!

اسب حیوان نجیبی است، زیباست، سرکش و آزاد است! اسب رهاست، رها از هر بندی و پایبند به هیچ قانونی نیست! اسب سرکش است و به هیچ دستوری گردن نمی نهد و به هیچ راهی با فرمان و امریه گام نمی نهد! از همان کودکی جوششی را در همه ی حضورم حس می کردم و کاغذ و قلم را که یافتم، تلاش می کردم تا آنچه می جوشد را به نظم درآورم. بی قید و بندی در قافیه و ردیف و...

ادامه مطلب