راز و رمز های ACDSee

ACDSee یک نرم افزار ارزشمند نه تنها برای کار با عکس که بسیاری از ویرایش ها و تغییرات دسته ای در پوشه ها و پرونده ها و یک Converter ارزشمند است. از آشنایی و بهره گیری از توانمندی های این نرم افزار لذت ببرید!

ادامه مطلب